Kristin Fyrand Mikkelsen

Kristin Fyrand Mikkelsen er utdannet fra Østlandets musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole med hovedfag i utøvende musikkformidling. Hun er i dag høgskolelektor og fagleder for klaver og vokal ved Musikk på Majorstuen, Barratt Due musikkinstitutts nye storsatsing for talentfulle unge klassiske musikere. I mange år var hun også tilknyttet Gjøvik kunst- og kulturskole som pianist og pedagog.

Kristin har en betydelig erfaring med formidling rettet mot ulike publikumsgrupper, og har i tillegg til normal konsertvirksomhet turnert både i barnehager, på skoler og ved ulike institusjoner. Hun er en dedikert kammermusiker, noe som har medført en utstrakt konsertvirksomhet både i Norge og Europa. Gjennom sin store interesse for undervisning har hun blant annet ført fram flere elever til priser i Virtuos, Ungdommens Musikkmesterskap, Sparre Olsen-konkurransen og Toneprisen. Mange av Kristins elever er nå på full fart inn i norsk musikkliv som profesjonelle pianister.

Kristin er en gründertype, og er idehaver både til pianoduoen 20 fingres suksesskonsept, Opera Gourmet, og kammermusikkserien Resonans, hvor hun er leder og en av tre kunstnerisk ansvarlige. Kristin er fagleder på klaver på festivalen og sommerkurset Valdres sommersymfoni. Hun er også fast pianist i samtidsensemblet Traktor.